میز مدیریت - گروه مدرن

 میز های مدیریت مدرن و اختصاصی  ، رنگ و پولیش

طراحی این سری از میز های مدیریتی اختصاصی گروه آرافرم بوده و با تکنلوؤی خاص طراحی و اجرا می شودبرای تحویل میز های مدیریتی دیل 20 روز زمان لازم است و میز های  مدیریت زیربصورت رنگ و پولیش تولید می شوند

 میز مدیریت سری 03

میز مدیریت سری مانترا

میز مدیریت - مدل ماهانتا

  میز مدیریت سری تائو

میز مدیریتی

میز مدیریت -سری برنز

میز مدیریت - مدل برنز

میز مدیریت سری مانترا

میز مدیریت - دانوب

میز مدیریت سری 04

سری میز های مدیریت 2015

 

 

3 Jan 2015

Comments powered by Disqus